تسهیلات در
Startup Valley

ما، در Startup Valley، محدوده آموزش تشبث را با حفظ تمرکز روی تمام جوانب به شمول مشوره دهی و حمایت و همچنان فراهم کردن مکان و تجهیزات، وسعت بخشیده ایم.

درStartup Valley چه سهولت ها دردسترس است؟.

ما خدمات خود را به نحوه ی آماده ساخته ایم که تمامی نیازمندی های یک تشبث نو آغاز را در برمیگیرد. بر اساس مطالعات و تحلیل عمیق ما ، تشبثات نو آغاز در شش ساحه عملی نیاز به همکاری داشته که تمامی این ساحات را ما در زیر یک چتر به تشبثات نو آغاز فراهم میسازیم.

فضای کاری مشترک

تشبثات نو آغاز، که سرمایه محدود دارند برای یافتن یک مکان مناسب جهت سرمایه گذاری بالای تجهیزات لازم و تنظیم یک دفتر کاری، با مشکل بزرگ مواجه می باشند. محیط کاری مشترک نه تنها که ارزان است، بلکه دارای موثریت بیشتر نیز می باشد چون به تجارت شما کمک می کند تا در یک محیط مملو از انگیزه و مفکوره های ابتکاری، رشد کنند. شما می توانید اکثریت تسهیلات و تجهیزات ضروری و همچنان مصارف حفظ و مراقبت یک دفتر کاری را با ما شریک سازید.

اساسات تجارت

برای پیشبرد یک تجارت تنها داشتن مفکوره تجارتی کافی نیست. متشبثین هوشمند و دارای مفکوره های عالی بسیار اند؛ اما از دانش  تجارت برخوردار نیستند. ما برای چنین مغزهای ابتکاری آموزش اساسات تجارت را فراهم میسازیم تا بدون مواجه شدن با مشکلات (به خصوص مشکلات حقوقی و قانونی) تجارت رویایی شان را بشکل مثمر به پاه سازند.

آموزش تشبث

Startup Valley، هم یک تسریع کننده و هم آموزش دهنده تشبث برای تشبثات تجارتی، می باشد. هدف ما توجه به مفکوره شما از آغاز الی مرحله راه اندازی، از طریق ارائه تمام حمایت های ضروری به شمول راه های ارتقا و رساندن محصولات شما به بازار، می باشد. ما همچنان شما را در مرحله تحقیق و تحلیل کمک می کنیم تا اطمینان حاصل نمایید که شما اکنون با داشتن بال های مطمئن آماده پرواز در جهت درست، می باشید.

رهنمایی

برنامه رهنمایی متشبثین یکی از برنامه های ماست که بالای آن بسیار افتخار می کنیم. تمام ما، منحیث موفق ترین متشبثین دارای سابقه استثنایی که تشبثات بزرگی را رهبری و هدایت می کنیم، دوست داریم تا معلومات، دانش و تجارب خویش را با کسانی شریک سازیم که قصد دارند آنها را در تجارت شان عملی و تعقیب نمایند. استادان ما برای کمک به انکشاف مهارت های درست رهبری و طرز فکری که شما را به سوی اهداف مورد نظر رهنمایی می کند، نقش عمده و حیاتی را بازی خواهند کرد.

خدمات مشورتی

آغاز و فعال سازی یک تجارت، نیازمند اتخاذ تصامیم بسیار مهم می باشد که در آن شما همیشه به یک مشاور ورزیده و قابل اعتماد ضرورت دارید. مشاورین ما، چه در قسمت بدست آوردن منابع تمویل یا پیدا کردن شریک تجارتی، همیشه آماده اند تا دانش و معلومات علمی و تجربه خویش را با شما شریک سازند.

فرصت های شبکه سازی

اعتماد سازی و تثبیت حضور، یکی از وظایف بسیار مهم برای تشبثات نو آغاز می باشد، و نداشتن ارتباطات در واقع می تواند خلاف خواست شما عمل کند. ما اعتبار و جایگاه خود را در صنعت به شما قرض می دهیم تا از این فرصت به وجود آمده در جهت ایجاد ارتباطات جدید و یافتن شرکای تجارتی مناسب استفاده اعظمی نمایید. ما با یک شبکه گسترده ئی از شرکت ها و متنفذین ارتباط داریم، و این ارتباط دروازه های زیادی را به روی شما باز می کند.

در انقلاب تشبثات نوآغاز افغانستان سهم بگیرید!

آیا شما مفکوره تجارتی و تعهد به شروع یک شرکت را دارید؟ آیا شما قبلاً فعالیت های شرکت تان را شروع کرده و در جستجوی بعضی حمایت های عملی جهت رشد شرکت تان می باشید؟

هم اکنون درخواست دهید

آمد انقلاب تشبثات نو آغاز در افغانستان